garantiebepalingen Krono Original laminaat
Deze garantie geldt in privéwoongebieden voor alle aangevoerde laminaatvloeren, die in ruimten met een normale belasting volgens de aanbevolen gebruiksklasse conform EN 13329 zijn gelegd. Deze geldt echter niet bij buitengewone chemische of mechanische vormen van belasting. De garantie geldt vanaf de aankoopdatum. De garantie kan niet worden overgedragen en komt enkel de eerste koper toe.

Leggen
De laminaatvloer dient in overeenstemming met de plaatsingsinstructies te zijn gelegd. De plaatsingsinstructies bevinden zich in ieder pakket. Uitvoerige plaatsingsinstructies zijn verkrijgbaar op www.laminat-installation.com.

Behandeling
In de vestibules dient u een vuilabsorberende mat neer te leggen.

Slijtvastheid
Een garantieclaim bestaat zodra de decorlaag minstens één vierkante centimeter volledig verwijderd is. Slijtageverschijnselen aan de randen van de panelen vallen niet onder de garantie.

Lichtechtheid
Lichtechtheid conform niveau 6 op de blauwe wolschaal. Testmethode conform EN 20105. Met uitzondering van natuurlijke veroudering.

Ongevoeligheid voor vlekken
Bij inwerking van volgende stoffen: aceton, handcrème, alcoholische dranken, natuurlijke vruchten- en groentesappen, vetten, koffie, colafrisdranken, nagellak of dergelijke.

Claim
Elke klacht dient schriftelijk met de volledig ingevulde garantiekaart en de originele kassabon te gebeuren. De garantieclaim moet binnen 30 dagen na het optreden van het gebrek worden ingediend. Voordat de klacht aanvaard wordt, behouden wij ons het recht voor, het gebrek ter plaatse te bezichtigen of door derden te laten bezichtigen.

Garantievergoedingen
De garantievergoeding is uitsluitend gebaseerd op de dagwaarde van de goederen. De bepaling van de dagwaarde gebeurt in overeenstemming met de garantieperiode. Zo daalt de vervangingswaarde bij laminaatvloeren van de gebruiksklasse 31/privé jaarlijks met 1/10, uitgaande van de nieuwwaarde van de goederen. In geval van honorering van de garantieclaim worden aan de koper kosteloze vervangingsgoederen voor de gebrekkige panelen op het oorspronkelijke verkooppunt geleverd. De plaatsingskosten zijn voor rekening van de koper. Ook alle andere door het product veroorzaakte schade en kosten worden niet door deze garantie gedekt. Indien de laminaatvloer niet meer leverbaar is in het gewenste decor, volgt er een keuze uit het actuele assortiment.