Privacy-beleid

Dit is de website van Online Discounters
Ons postadres is Venbergsemolen 191, 5612 DZ Eindhoven
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17099200
Ons B.T.W.-nummer is NL142374180B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst en om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: info@onlinediscounters.nl
Per telefoon: 040 711 40 80
Per brief: Venbergemolen 191, 5612 DZ Eindhoven